Skip survey header

LG-schooltas

Project Schooltas 2018

Op wachtlijst in 2018: 90 kinderen

*Zoeken van lokale sponsors: maart/april
*Insteken/klaarleggen van de schooltassen: woensdag 16 mei 2018 in Flint
*Uitdelen aan de kinderen: woensdag 30 mei in Accent (School voor Praktijkonderwijs)
Ter informatie: Stichting Leergeld is een ANBI stichting, donaties aan ons zijn vrijgesteld van BTW.
1. Wij melden ons aan om project Schooltas te ondersteunen. Wij kiezen voor de optie: *Invullen is verplicht bij deze vraag...
2. Wij willen graag nog contact over:
  • * Invullen is verplicht bij deze vraag...
3. Vul in.